Fokcentra

Bosk fan Ypey /  Natuur- en Cultuurpark Vijversburg

Aan de N355, onderweg van Leeuwarden naar Hurdegaryp , vinden we halverwege deze route ter hoogte van Tytsjerk het oudste fokstation van de FHC bij het park Vijversburg in Tietjerk. 

Hier zijn sinds 1996 zijn alle kleurslagen van de grote Friese hoenders te vinden in de fraaie monumentale ronde volière uit 1925.

Het park zelf is rond 1720 ontstaan en voor het grootste gedeelte aangelegd in de 19e eeuw. In de loop der jaren steeds is het steeds verder uitgebreid tot het totaal van bijna 30 ha in 2020.
Tegenwoordig is een bezoek aan het park een populair uitje voor wandelaars en mensen met kinderen die zich goed kunnen vermaken in ontdekkingsgebied Frijlân. 

Met een bezoekersaantal van rond de 100.000 mensen per jaar hebben onze Friese hoenders een prachtig podium waar we ons als FHC dan ook met plezier voor inzetten.

Kijk voor meer informatie op https://vijversburg.nl/

De verzorging van de aanwezige dieren wordt in de weekenden al jaren verzorgd door Peet Smedinga. Doordeweeks ligt de verzorging in handen van de begeleiders en cliënten van stichting Noorderbreedte.
Een combinatie die al lang zeer succesvol is en voor de zo gewenste continuïteit van een fokstation zorgt. 

Bijzonder aan het fokstation is dat er bijna geheel zelf voor aanvulling van de foktomen wordt gezorgd door zelf eieren uit te broeden en de kuikens op te fokken. Een deskundige van de FHC helpt vervolgens met de selectie om te zorgen dat de meest rastypische dieren weer voor de foktomen worden gebruikt. Ook is het fokstation tegenwoordig erkend door de stichting zeldzame huisdieren (www.szh.nl) als officieel fokstation voor het Fries hoen.

In het voorjaar bestaat er de mogelijkheid om broedeieren van de foktomen te bestellen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de FHC → zie hiervoor de contactgegevens op onze website.

=================================================================================================================

Naturij

De Naturij in Drachten is sinds 08-10-2022 officieel door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen erkend als fokcentrum. In de ruim opgezette hokken zitten momenteel tien kleurslagen Friese krielen.

Complete foktomen zijn; geelwitpel/gielwytweiten, zwartbont/swartbûnt, zwart/swart, zilvepel/wytweiten, citroenpel/sitroenweiten, wit/wyt, roodpel/reaweiten, roodbont/reabûnt en goudpel/gielweiten.

Het koekoek/koekoeksfearrige toompje mist op dit moment nog een haan. Met een zwarte haan zal geprobeerd worden terug naar koekoek te fokken.

In oktober 2022 zijn er afspraken gemaakt om een zandgeel/jarregiel of sângiel toompje toe te voegen. Ook zal er geprobeerd worden om een blauw toompje samen te stellen, mogelijk worden deze samengevoegd met de zwarten. Dan zijn alle erkende, en bijna erkende, kleurslagen vertegenwoordigd bij het nieuwe fokcentrum. De Friese Hoenderclub/Fryske Hinne Klub draagt zorg voor de kwaliteit van de dieren en is hierin voor een groot deel afhankelijk van haar leden die belangeloos dieren beschikbaar stellen en overdragen aan de Friese Hoenderclub.

Contactpersoon voor het samenstellen en vervangen van foktomen is Wiepke Lam, 0625576411.

Broedeieren kunnen bij De Naturij besteld worden door rechtstreeks naar De Naturij te bellen, 0512517744.

De Naturij uitreiking SHZ

hokkenfokcentrum

De roodpel-toom

roodpelfokcentrum

De geelwitpel-toom

geelwitpelfokcentrum