• FHC

Kleurslag Geel witpel, Gielwytweiten

 

asdsldhosdhsiod

 

geelwitpel

Algemeen
Zonder twijfel de meest gefokte kleurslag bij de Friese hoenders. Het contrast tussen de meelwitte tekening en zacht goudgele kleur is een kleur die veel mensen aanspreekt. In feite is de kleur een goudpel waarbij al het zwart is vervangen door meelwit door invloed van het dominant witte gen. Hoe dit gen ooit in het Friese ras is geïntroduceerd is niet meer met zekerheid te zeggen. Het vermoeden bestaat dat het destijds via inkruising van witte Leghorns, een ras wat begin 20e eeuw veel populariteit genoot, invloed heeft gekregen. Mogelijk verklaard dit ook waarom de geelwitpellen nog altijd uitstekende legsters van veel en grote witte eieren zijn.

Stand van zaken & aandachtspunten
Hoewel de aantallen die we op Nederlandse shows zien niet meer te vergelijken zijn met 10 jaar geleden wordt de kleur nog steeds veel gefokt. Het is zonder uitzondering de meest aangeboden kleurslag op website’s als Marktplaats wat de populariteit goed onderstreept. In Duitsland is het verreweg de meest gefokte kleurslag en zien
we grote klasses in zowel groot als kriel op de grotere Duitse shows en de clubshow van de Duitse FHC. Ook de kwaliteit staat in Duitsland op een hoog niveau. Vooral de krielen zien we daar in een sublieme kwaliteit met perfecte types, grondkleur en zelfs pelling.
Er zijn twee zaken die aandacht verdienen bij de fok: de grondkleur die niet te donker mag worden en een te hoog oplopende borstpellen/getekende halskraag. Het is opvallend hoe coulant sommige keurmeesters zijn bij het beoordelen van de halskraag bij deze kleurslag. Dieren die van buiten de kooi al veel halstekening tonen zijn geen fokdieren en zouden ook nooit een F96 predicaat horen te krijgen. Bij de hanen zien we deze fout terug in een erg licht gedeelte van het onderste stuk van het halsbehang. Ook de grondkleur, zoals bij veel kleurlagen, verdient altijd aandacht bij het samenstellen van de foktoom en bij de beoordeling op shows. Doordat de witte pelling extra goed opvalt op een donkere grondkleur krijgen deze te donkere dieren nogal eens het voordeel van de twijfel waardoor de kleur op termijn te donker dreigt te worden. Gezien de stand van de kleurslag hoeven we hier echter weinig concessies in te doen.

Bijzonderheden
Tot voor enkele jaren was de grote motor van deze kleurslag topfokker Gerrit Markvoort. Er verschenen in de vakpers twee artikels over hem een paar jaar geleden. Absoluut het lezen waard. In Aviculture-europe en in het Kleindier Magazine.

(Bron www.fryskehinnen.frl)

DSC 2922